Fuchida Tetsuya

CEO – Fuchida Tetsuya

Tháng 4 năm 2000 Gia nhập Ebara Việt Nam
Tháng 4 năm 2000 Nhân viên bộ phận Bán hàng và Tiếp thị
Tháng 4 năm 2003 Trưởng nhóm Bán hàng và tiếp thị sản phẩm khu vực Miền Bắc
Tháng 4 năm 2006 Trưởng phòng Kinh doanh Ebara Việt Nam
Tháng 6 năm 2011 Phó Giám đốc Điều hành Công ty
Tháng 6 năm 2015 Giám đốc điều hành Ebara Việt Nam (đến nay)