Inokuchi Ariya (井口 在 屋, 27 tháng 11 năm 1856 – 25 tháng 3 năm 1923) là một nhà công nghệ cơ khí và là giáo sư. Anh sinh ra ở Kanazawa và tốt nghiệp Đại học Tokyo Kōgakubu (khóa học cơ khí). Năm Minh Trị 29 (1896), ông được bổ nhiệm làm giáo sư Đại học Tokyo. Ông đã phát minh ra máy bơm tuabin Inoguchi shiki (máy bơm tuabin loại Inokuchi). Ông thành lập Nihon Kikai Gakkai (Viện Kỹ sư Cơ khí Nhật Bản)

Ông là người sáng lập Tập đoàn Ebara (trước đây: Inokuchi Seisakusho- lit. Inokuchi sản xuất / hoạt động) vào năm 1920.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Inokuchi_Ariya

inokuchi-ariya
inokuchi-ariya