Máy bơm chìm giếng khoan Ebara 3TP5 7 PFC

Máy bơm chìm giếng khoan Ebara 3TP5 7 PFC được sử dụng cho các giếng khoan có đường kính giếng lớn hơn 80mm.